Azanas

ako imaš teškoće u razvoju

Dijete s teškoćama u razvoju je naziv koji upotrebljavamo kad govorimo o djetetu koje se po nekom svom obilježju razlikuje od druge djece.

No svi smo mi jedinstveni i po nečemu se razlikujemo od drugih. Upravo o tome govore stihovi:

U nečemu smo najbolji,
u nečemu nismo.
Nadopunjavamo se uzajamno!
Jer nije bitno biti kao svi,
najvažnije je da si kao ti.

Dijete s teškoćama u razvoju ponekad se naziva i dijete s posebnim potrebama. Ali tvoje glavno obilježje – činjenica da si dijete – uvijek ostaje. Ako se krećeš uz pomoć kolica, ako slabije ili uopće ne vidiš i ne čuješ, ako imaš govornih poteškoća, ako ne možeš dugo sjediti mirno u klupi, ako griješiš dok čitaš i pišeš ili teško i sporije od druge djece učiš, i dalje si dijete i odrasli su dužni na najprimjereniji način zadovoljiti tvoje potrebe i pružiti ti podršku i pomoć u odrastanju.

Trebaš znati da imaš sva i jednaka prava kao i ostala djeca, i da se odrasli, kao ni tvoji vršnjaci, ne smiju prema tebi drukčije ponašati samo zato što si po nečemu drukčiji/a.

Imaš pravo živjeti u svojoj obitelji, a ako iz nekih razloga obitelj ne može dobro brinuti o tebi, možeš živjeti u udomiteljskoj obitelji ili domu. Zato se sva prava iz U obitelji i Kod udomitelja i u domu odnose i na tebe.

Sva djeca imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, o čemu možeš čitati u dijelu Na zaštitu zdravlja. No, ako ti je potrebno, imaš pravo i na neke dodatne oblike zdravstvene pomoći, kao što su rehabilitacija u specijaliziranoj zdravstvenoj ustanovi i ortopedska pomagala (kolica, proteze, naočale, slušni aparat i slično). Pomagala bi, u pravilu, trebala biti besplatna, no kad je riječ o nekom jako skupom pomagalu (poput nekih modela invalidskih kolica), koje bolje zadovoljava tvoje potrebe od onog osnovnog i jeftinijeg, tada, nažalost, tvoji roditelji ili osobe koje se brinu o tebi moraju platiti razliku u cijeni.

button Imaš pravo ići u redovnu školu koja se nalazi u blizini mjesta gdje stanuješ.
button Ako ti je to potrebno, škola mora prilagoditi načine predavanja i ispitivanja gradiva, a ponekad i količinu gradiva koje moraš naučiti.
button Tvoji roditelji i škola mogu zatražiti da ti se osigura pomoć tzv. asistenta u nastavi. To je osoba koja će ti, uz učitelja, pomoći lakše pratiš nastavu i ravnopravno sudjeluješ u svim aktivnostima u razredu.
button Škole bi morale osigurati djeci u kolicima da nesmetano mogu doći do učionica i da mogu koristiti sve školske prostorije, kao što su toaleti, blagovaonica, knjižnica, dvorana. Sva prava u dijelu U školi odnose se i na tebe.
button Dijete ima pravo biti zaštićeno od svakog oblika rada koji bi ometao njegovo obrazovanje ili štetio njegovom razvoju i zdravlju. To se, naravno, odnosi i na dijete s teškoćama u razvoju pa o tim pravima možeš više saznati u dijelu Na rad.
button Događa se, nažalost, da su djeca sudionici nekog kaznenog djela - kao žrtve, svjedoci, ali i počinitelji. Sva prava koja imaš ako se nađeš u takvoj situaciji objašnjena su u dijelu Pred sudom i policijom.
button Imaš pravo svoje slobodno vrijeme dijeliti s prijateljima i vršnjacima na izletu, u kinu, kazalištu, na igralištu ili na bazenu i svi ti sadržaji moraju biti dostupni.
button Imaš pravo tražiti sva dječja prava i osjećati se pripadnikom zajednice koja se brine o tebi i prihvaća te kao ravnopravnog člana.

2017izvjesce sazetak

kalendar naslovna2017

strategija mms

Nalazite se ovdje: Home ako imaš teškoće u razvoju