Azanas

u obitelji

Svako dijete ima pravo na život sa svojim roditeljima, a oni su dužni čuvati ga i njegovati i skrbiti za njegove potrebe.
Čak i kad žive odvojeno, oba roditelja imaju prema djetetu jednaka prava i dužnosti i njihova je roditeljska skrb ravnopravna, zajednička i sporazumna.  
Roditelji se ne mogu odreći roditeljske skrbi, ali se roditeljska skrb može ograničiti ili oduzeti odlukom nadležnih tijela. Stoga se ponekad događa da dijete ne živi sa svojim roditeljima, jer to nije u njegovom interesu, na primjer, ako ga roditelji zanemaruju ili zlostavljaju. Dijete se tada povjerava drugim osobama s kojima živi i koje se skrbe o njemu, a to mogu biti: baka, djed, teta, drugi srodnici te udomiteljska obitelj ili ustanova. Ako živi odvojeno od jednog ili oba roditelja, dijete ima pravo na susrete i druženje s roditeljima.

Ako živiš s obitelji

button Imaš pravo na skrb za zdravlje i život, na sigurnost i odgoj u obitelji u skladu s tvojim potrebama – fizičkim, psihičkim i emocionalnim.
button Roditelji su dužni brinuti se o tvojem redovitom obveznom školovanju i daljnjem obrazovanju te poticati tvoje umjetničke, tehničke, športske i druge interese. 
button Roditelji i ostali članovi obitelji ne smiju te podvrgavati ponižavajućim postupcima, duševnom ni tjelesnom nasilju i zlostavljanju.
button Roditelj je dužan štititi te od ponižavajućih postupaka i tjelesnog kažnjavanja drugih osoba.
button Tvoj odgoj mora biti u skladu s tvojom dobi i zrelosti te s tvojim pravom na slobodu savjesti, vjerskog i drugog uvjerenja.
button Roditelji imaju pravo i dužnost uzdržavati te, zastupati te, za tebe sklapati pravne poslove i upravljati tvojom imovinom.
button Ti si dužan/na poštovati svoje roditelje i pomagati im te biti obziran/na prema članovima obitelji.
button Roditelji su dužni zajednički i sporazumno ravnopravno skrbiti o tebi, neovisno o tome žive li zajedno ili odvojeno.

Ako su ti roditelji razdvojeni

button Ako se tvoji roditelji ne mogu sporazumjeti o skrbi o tebi ili o ostvarenju nekih tvojih prava, sud donosi odluku o tome, radi zaštite tvoje dobrobiti. Ako roditelji ne žive zajedno, sud odlučuje o tome s kojim ćeš roditeljem živjeti te određuje način i vrijeme tvojih susreta i druženja s drugim roditeljem, s kojim ne živiš.
button Nitko, ni roditelj niti druge osobe, ne smiju protivno odluci suda i tvojim interesima sprečavati tvoje susrete i druženje s drugim roditeljem. Ipak, ako je to nužno radi zaštite tvoje dobrobiti, sud može ograničiti ili zabraniti tvoje susrete i druženja s roditeljem s kojim ne živiš.
button U postupcima u kojima se odlučuje o nekom tvojem pravu ili interesu, imaš pravo saznati sve važne okolnosti slučaja, dobiti savjet i izraziti svoje mišljenje te biti obaviješten/a o mogućim posljedicama uvažavanja tvojeg mišljenja. Tvoje mišljenje uzima se u obzir u skladu s tvojom dobi i zrelosti.
button Roditelj s kojim ne živiš dužan je doprinositi za tvoje uzdržavanje.

Ako si posvojen/a

button Djeca bez roditelja ili djeca čiji se roditelji ne skrbe o njima mogu biti posvojena ako je to u njihovom interesu.
button Ako si navršio/la dvanaest godina i sposoban/na si shvatiti značenje posvojenja, za posvojenje je potreban i tvoj pristanak.
button Posvojenjem postaješ član obitelji posvojitelja.
button Posvojenjem prestaje roditeljska skrb tvojih bioloških roditelja pa posvojitelji stječu pravo i dužnost da se skrbe o tebi.
button Tvoji posvojitelji dužni su skrbiti se o tvojem životu i zdravlju, te su dužni čuvati te, njegovati i brinuti se za sve tvoje potrebe.
button Imaš pravo od svojih posvojitelja saznati da si posvojen/a, kao i pravo na uvid u spise predmeta o posvojenju.

2017izvjesce sazetak

kalendar naslovna2017

strategija mms

Nalazite se ovdje: Home u obitelji