Azanas

u školi

U školi provodiš najveći dio vremena i zato je važno da znaš koja su tvoja prava u školi da ih lakše možeš ostvariti. 

Sva djeca imaju jednako pravo na kvalitetno obrazovanje prema njihovim sposobnostima. Osnovno školovanje je obvezno i besplatno za sve učenike u Republici Hrvatskoj.

Pravo na sudjelovanje

button U školi moraš dobiti informacije koje su važne za tvoju dobrobit te o svim pitanjima koja se na tebe odnose: o tvojim pravima, obvezama, postignućima i svemu što je važno za tvoje školovanje.
button Imaš pravo saznavati različite stvari i dijeliti svoje mišljenje s drugima kroz priču, crtež ili na bilo koji drugi način koji nije štetan ili uvredljiv za druge.
button Imaš pravo izraziti svoje mišljenje, a odrasli ga trebaju poslušati i ozbiljno razmotriti.
button Imaš pravo predložiti poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i rada u školi te možeš sudjelovati i u izradi i provedbi Kućnog reda škole.
button U školi možeš sam birati svoje prijatelje, pridružiti se nekoj grupi ili okupiti grupu te sudjelovati u Vijeću učenika.
button Ukoliko si nezadovoljan/na odnosom profesora ili drugih učenika prema tebi, ocjenom ili bilo čim drugim, imaš pravo predati pritužbu učitelju, odnosno nastavniku, stručnom suradniku, ravnatelju ili školskom odboru.
button Ako si učenik 1. do 4. razreda osnovne škole, a živiš najmanje tri kilometra daleko od škole ili si učenik 5. do 8. razreda i živiš najmanje pet kilometara od škole, osnivač škole dužan ti je osigurati prijevoz.
button Sve što učiš u školi treba biti prilagođeno tvojim godinama i obrazovnim potrebama i biti u skladu sa suvremenim dostignućima znanosti i umjetnosti.

Ocjenjivanje

button Uspjeh učenika i ocjena utvrđuje se javno u razredu uz obrazloženje. Ako ti  učitelj ne obrazloži ocjenu, imaš pravo to zahtijevati od njega.
button Ako si nezadovoljan/na zaključnom ocjenom, ti ili tvoj roditelj imate pravo u roku od dva dana od dana priopćenja ocjene podnijeti zahtjev učiteljskom/nastavničkom vijeću za preispitivanje ocjene. Ako ni nakon preispitivanja nisi zadovoljan/na ocjenom, imaš pravo polagati ispit pred povjerenstvom. Zahtjev za polaganje ispita pred povjerenstvom može se podnijeti u roku od dva dana od priopćenja odluke učiteljskog/nastavničkog vijeća.
button Za učenike koji zbog kroničnih bolesti i drugih zdravstvenih problema ne mogu polaziti nastavu, škola mora organizirati nastavu u kući i omogućiti im polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
button Ako iz opravdanih razloga nisi mogao/la pohađati nastavu i dobiti ocjenu iz jednog ili više predmeta, imaš pravo polagati predmetni ili razredni ispit.
button Ako zbog zdravstvenih razloga ne možeš sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo tvome zdravlju, možeš se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima.

Pohvale i opomene

button Ako postižeš iznimno dobre rezultate, u školi kao nagradu možeš dobiti usmenu ili pismenu pohvalu.
button Ako ti je zbog povreda dužnosti i neispunjavanja obveza izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, strogog ukora, opomene pred isključenje, odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka ili isključenja iz škole ti i tvoji roditelji imate pravo žalbe na izrečenu mjeru. O žalbi na izrečenu pedagošku mjeru opomene odlučuje razredno vijeće, o žalbi na ukor odlučuje učiteljsko/nastavničko vijeće, a o žalbi na izrečenu mjeru strogog ukora, preseljenja u drugu školu, opomene pred isključenje i odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka, odlučuje ravnatelj. O žalbi na izrečenu mjeru isključenja iz škole odlučuje Ministarstvo

U srednjoj školi

button Prije upisa u srednju školu imaš pravo na profesionalno usmjeravanje i savjetovanje o izboru budućeg zanimanja ili škole.
button Tijekom srednje škole možeš dva puta ponavljati razred, a isti razred možeš ponavljati samo jednom.
button Ako ideš u strukovnu školu i obavljaš praktičnu nastavu, imaš pravo na stanku, odmor i ne smiješ raditi od 20 sati navečer do šest sati ujutro. Ako si mlađi/a od 15 godina, ne smije te se opteretiti praktičnom nastavom i vježbama više od četiri sata dnevno, odnosno više od 20 sati tjedno.

2017izvjesce sazetak

kalendar naslovna2017

strategija mms

Nalazite se ovdje: Home u školi