Azanas

upoznaj svoja prava

Tvoja prava propisana su Konvencijom o pravima djeteta.

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument koji su usvojili Ujedinjeni narodi 1989. godine, a potpisale su ga gotovo sve zemlje svijeta, među njima i Hrvatska. Konvencija je poput zakona i ona propisuje prava koja se moraju priznati svakom djetetu, neovisno o njegovu porijeklu, spolu, vjeri ili bogatstvu i ponašanju njegovih roditelja. Ona propisuje i korake koje moraju poduzimati država i društvo kako bi omogućili ostvarivanje prava svakom djetetu. 
Nažalost, u stvarnosti nije uvijek lako ostvariti sve što Konvencija propisuje, ali ona i tebi i nama daje pravo da to zahtijevamo i borimo se za istinsko poštovanje prava djeteta.

U primjeni Konvencije o pravima djeteta važno je slijediti četiri osnovna načela:

button štititi u najvećoj mjeri opstanak i razvoj djeteta
button spriječiti da bilo koje dijete bude diskriminirano po bilo kojoj osnovi (npr. zbog porijekla, uvjerenja, spola, siromaštva)
button uvijek dati prednost najboljem interesu djeteta
button poticati i omogućiti sudjelovanje djeteta u donošenju odluka koje ga se tiču, u svim područjima života.
button Odredbe Konvencije o pravima djeteta uključene su u mnoge hrvatske propise. Dobro je da znaš što to praktično znači za tebe.

2017izvjesce sazetak

kalendar naslovna2017

strategija mms

Nalazite se ovdje: Home upoznaj svoja prava