Pravobranitelj za djecu

Kako štitimo dječja prava?

Pravobraniteljica za djecu u svome se radu mora pridržavati nekih pravila. 

Dobro je da znaš koja su to pravila:
 – Ako smatraš da su neka institucija ili pojedinci povrijedili tvoja prava, moraš nam dati podatke o sebi, o tome tko je, kako i kada povrijedio tvoja prava. Znaj da ćemo štititi tvoju privatnost, a podatke koje nam daš čuvat ćemo kao tajnu i koristiti samo u tvojem interesu.

– Prvo ćemo te uputiti u to što sve možeš učiniti da zaštitiš svoja prava pa ćeš se možda trebati obratiti još nekoj instituciji. Ako ni nakon toga tvoja prava nisu ostvarena, to ćeš nam javiti i mi ćemo zatražiti izvješće od te institucije kako bismo utvrdili jesu li poduzeli sve što su trebali.
– Ako utvrdimo da su institucija ili pojedinci učinili neki propust u zaštiti tvojih prava, upozorit ćemo ih na to i preporučiti što trebaju učiniti.
– Za sve to potrebno je vrijeme pa je važno da imaš strpljenja, što nije uvijek lako, ali je vrijedno truda.
– Nažalost, može se dogoditi i da institucije ne prihvate našu preporuku, ali ako su tvoja prava time povrijeđena, o tome možemo obavijestiti ministarstvo koje nadzire njihov rad, Vladu i Hrvatski sabor.
– Može se dogoditi i da se na kraju pokaže da tvoja prava ipak nisu bila povrijeđena pa ćemo ti objasniti zašto je tako. Nemoj se ipak razočarati, sigurni smo da i iz toga možeš naučiti nešto o svojim pravima.
– Možeš nam se javiti i ako nemaš nekih osobitih problema, već želiš upozoriti na neku nepravdu prema djeci i predložiti način kako bolje zaštititi prava i interese djece i mladih.
– Svaku tvoju pritužbu ili ideju pažljivo ćemo razmotriti, jer nam je važno mišljenje svakog djeteta.

Pravobraniteljica svim institucijama i pojedincima može davati prijedloge, upozorenja i preporuke, može od njih tražiti izvješća o tome što su učinili za zaštitu prava nekog djeteta, predložiti im što bi još trebali učiniti.

 

ZA DJECU I MLADE!

UPOZNAJ NAS BOLJE!