Pravobranitelj za djecu

Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta

Svi međunarodni dokumenti pisani su „odraslim“ jezikom koji nije uvijek lako razumjeti. Konvencija o pravima djeteta u jednom svome članku zahtijeva od odraslih da djecu upoznaju s njenim sadržajem na njima razumljiv način. Tako su nastale različite verzije Konvencije “na jeziku bliskom djeci”. Ne zaboravi, Konvencija o pravima djeteta – na svakom jeziku – obvezuje i tebe da poštuješ prava drugih.

Sve za djecu i mlade!

AZANAS