MMS

Način rada MMS-a

Način rada MMS-a

Svaki član mreže ima svoje korisničko ime i lozinku kojom se prijavljuje na elektronički forum zatvorenoga tipa (dostupan samo članovima mreže).  Članovi sudjeluju u raspravama na način da odgovaraju na već postavljene teme iznoseći svoja razmišljanja, iskustva, argumente kojima obrazlažu svoje stavove i sl. članovi i sami predlažu i otvaraju nove teme. Članovi na forumu osim osobnih, mogu prenositi i mišljenja i iskustva svojih vršnjaka. Jedan od načina sudjelovanja je rad u tematskim radnim skupinama na e-forumu.

Sastanci svih članova mreže održavaju se najmanje dva puta godišnje, a, ako to ostale obveze članova MMS-a te obveze i proračun Ureda pravobraniteljice za djecu dopuštaju, moguće je sastajanje svih članova mreže i više puta godišnje. Članovi MMS-a i pravobraniteljica ravnopravno predlažu teme sastanaka te se
usuglašavaju i određuju prioritete rada. O terminima sastanaka usuglašavat će se putem e-foruma i e-maila. Sastanci se, u pravilu, održavaju petkom i subotom, a samo u iznimnim situacijama neki drugi dan tijekom radnog tjedna. Troškove organizacije svih sastanaka i sudjelovanja članova, ako je riječ o sastanku
izvan mjesta stanovanja člana, snosi Ured pravobraniteljice za djecu.

S obzirom na svoju suradničku ulogu članovi će, u skladu s organizacijskim i financijskim mogućnostima Ureda pravobraniteljice za djecu, biti pozivani i da sudjeluju na sastancima sa širim timom Ureda, da predlažu aktivnosti Ureda, sudjeluju u osmišljavanju, planiranju, ostvarivanju i vrednovanju rada Ureda.
Članovi će biti pozivani i da prezentiraju rad savjetničkog tijela (MMS-a) te da zajedno s pravobraniteljicom predstavljaju inicijative i rad Ureda pravobraniteljice za djecu. Aktivnosti navedene pod gornje dvije točke ne moraju uključivati sve članove MMS-a, a članovi mogu biti prigodno pozivani (prema interesu, regionalno, tematski).

Sve za djecu i mlade!

AZANAS