upoznaj svoja prava

u obitelji

Svako dijete ima pravo na život sa svojim roditeljima, a oni su dužni čuvati ga i njegovati i skrbiti za njegove potrebe.

Čak i kad žive odvojeno, oba roditelja imaju prema djetetu jednaka prava i dužnosti i njihova je roditeljska skrb ravnopravna, zajednička i sporazumna. Roditelji se ne mogu odreći roditeljske skrbi, ali se roditeljska skrb može ograničiti ili oduzeti odlukom nadležnih tijela. Stoga se ponekad događa da dijete ne živi sa svojim roditeljima, jer to nije u njegovom interesu, na primjer, ako ga roditelji zanemaruju ili zlostavljaju. Dijete se tada povjerava drugim osobama s kojima živi i koje se skrbe o njemu, a to mogu biti: baka, djed, teta, drugi srodnici te udomiteljska obitelj ili ustanova. Ako živi odvojeno od jednog ili oba roditelja, dijete ima pravo na susrete i druženje s roditeljima.
– Imaš pravo na skrb za zdravlje i život, na sigurnost i odgoj u obitelji u skladu s tvojim potrebama – fizičkim, psihičkim i emocionalnim.
 – Roditelji su dužni brinuti se o tvojem redovitom obveznom školovanju i daljnjem obrazovanju te poticati tvoje umjetničke, tehničke, športske i druge interese.
 – Roditelji i ostali članovi obitelji ne smiju te podvrgavati ponižavajućim postupcima, duševnom ni tjelesnom nasilju i zlostavljanju.
 – Roditelji su dužni štititi te od ponižavajućih postupaka i tjelesnog kažnjavanja drugih osoba.
 – Tvoj odgoj mora biti u skladu s tvojom dobi i zrelosti te s tvojim pravom na slobodu savjesti, vjerskog i drugog uvjerenja.
 – Roditelji imaju pravo i dužnost uzdržavati te, zastupati te, za tebe sklapati pravne poslove i upravljati tvojom imovinom.
 – Ti si dužan/na poštovati svoje roditelje i pomagati im te biti obziran/na prema članovima obitelji.
 – Roditelji su dužni zajednički i sporazumno ravnopravno skrbiti o tebi, neovisno o tome žive li zajedno ili odvojeno.

Ako se tvoji roditelji ne mogu sporazumjeti o skrbi o tebi ili o ostvarenju
nekih tvojih prava, sud donosi odluku o tome, radi zaštite tvoje dobrobiti.
Ako roditelji ne žive zajedno, sud odlučuje o tome s kojim ćeš roditeljem
stanovati te određuje način i vrijeme tvojih susreta i druženja s drugim
roditeljem.
 – Nitko, ni roditelj niti druge osobe, ne smiju protivno odluci suda i tvojim interesima sprečavati tvoje  susrete i druženje s drugim roditeljem. Ipak, ako je to nužno radi zaštite tvoje dobrobiti, sud može ograničiti ili zabraniti tvoje susrete i druženja s roditeljem s kojim ne živiš.
 – U postupcima u kojima se odlučuje o nekom tvojem pravu ili interesu, imaš pravo saznati sve važne okolnosti slučaja, dobiti savjet i izraziti svoje mišljenje te biti obaviješten/a o mogućim posljedicama uvažavanja tvojeg mišljenja. Tvoje mišljenje uzima se u obzir u skladu s tvojom dobi i zrelosti.
 – Roditelj s kojim ne živiš dužan je doprinositi za tvoje uzdržavanje.

Djeca bez roditelja ili djeca čiji se roditelji ne skrbe o njima mogu biti
posvojena ako je to u njihovom interesu.
 – Ako si navršio/la dvanaest godina i sposoban/na si shvatiti značenje
posvojenja, za posvojenje je potreban i tvoj pristanak.
 – Posvojenjem postaješ član obitelji posvojitelja.
 – Posvojenjem prestaje roditeljska skrb tvojih bioloških roditelja pa posvojitelji stječu pravo i dužnost da se skrbe o tebi.
 – Tvoji posvojitelji dužni su skrbiti se o tvojem životu i zdravlju, te su dužni čuvati te, njegovati i brinuti se za sve tvoje potrebe.
 – Imaš pravo od svojih posvojitelja saznati da si posvojen/a, kao i pravo na uvid u spise predmeta o posvojenju.

ZA DJECU I MLADE!

UPOZNAJ NAS BOLJE!