upoznaj svoja prava

u školi

Sva djeca imaju jednako pravo na kvalitetno obrazovanje prema njihovim sposobnostima. Osnovno školovanje je obvezno i besplatno za sve učenike u Republici Hrvatskoj.

Tvoje obrazovanje treba ti pomoći u korištenju i razvijanju vlastitih darovitosti i sposobnosti. Ono ti treba pomoći da naučiš živjeti u miru, štititi okoliš i poštovati druge ljude.
 – U školi te nitko ne smije omalovažavati ili izdvajati zato što si pripadnik nacionalne manjine, govoriš drugim jezikom, pripadaš drugoj vjeri i kulturi ili zato što imaš neku teškoću u razvoju ili si lošeg zdravstvenog stanja ili si siromašan/na.
 – Prema svoj djeci djelatnici škole trebaju postupati s jednakim poštovanjem, bez izdvajanja.
 – Ako imaš teškoće u razvoju, imaš pravo na pomoć i podršku u obrazovanju.
 – Ako si pripadnik nacionalne manjine i školuješ se na hrvatskom jeziku, imaš pravo učiti i materinski jezik s elementima nacionalne kulture.
 – Ako imaš neki problem, dužnost je svih koji rade u školi i tvojih prijatelja da te savjetuju i pomognu ti riješiti problem onako kako je najbolje za tebe.
 – Imaš pravo na dopunsku nastavu i pomoć u učenju, ako ne postižeš zadovoljavajuće rezultate.
 – Ako postižeš izuzetne rezultate i želiš proširiti znanja iz nekog predmeta, u školi ti trebaju organizirati dodatnu nastavu, a možeš i „preskočiti“ razred i završiti školu u kraćem vremenu od predviđenoga.
 – U školi se imaš pravo uključiti u izvannastavnu aktivnost prema svojim interesima i željama. Ako imaš neki poseban talent, u školi ga trebaju prepoznati i pomoći ti da ga dalje razviješ.
 – Nitko te ne smije kažnjavati na okrutan način. Imaš pravo na zaštitu od nanošenja boli i svakog lošeg postupanja – tjelesnog ili psihičkog te od
seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja.

U školi moraš dobiti informacije koje su važne za tvoju dobrobit te o svim pitanjima koja se na tebe odnose: o tvojim pravima, obvezama, postignućima i svemu što je važno za tvoje školovanje.
 – Imaš pravo saznavati različite stvari i dijeliti svoje mišljenje s drugima kroz priču, crtež ili na bilo koji drugi način koji nije štetan ili uvredljiv za druge.
 – Imaš pravo izraziti svoje mišljenje, a odrasli ga trebaju poslušati i ozbiljno razmotriti.
 – Imaš pravo predložiti poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i rada u školi te možeš sudjelovati i u izradi i provedbi Kućnog reda škole.
 – U školi možeš sam birati svoje prijatelje, pridružiti se nekoj grupi ili okupiti grupu te sudjelovati u Vijeću učenika.
 – Ukoliko si nezadovoljan/na odnosom profesora ili drugih učenika prema tebi, ocjenom ili bilo čim drugim, imaš pravo predati pritužbu učitelju, odnosno nastavniku, stručnom suradniku, ravnatelju ili školskom odboru.
 – Ako si učenik 1. do 4. razreda osnovne škole, a živiš najmanje tri kilometra daleko od škole ili si učenik 5. do 8. razreda i živiš najmanje pet kilometara od škole, osnivač škole dužan ti je osigurati prijevoz.
 – Sve što učiš u školi treba biti prilagođeno tvojim godinama i obrazovnim potrebama i biti u skladu sa suvremenim dostignućima znanosti i umjetnosti.

Uspjeh učenika i ocjena utvrđuje se javno u razredu uz obrazloženje. Ako ti učitelj ne obrazloži ocjenu, imaš pravo to zahtijevati od njega.
 – Ako si nezadovoljan/na zaključnom ocjenom, ti ili tvoj roditelj imate pravo u roku od dva dana od dana priopćenja ocjene podnijeti zahtjev
učiteljskom/nastavničkom vijeću za preispitivanje ocjene. Ako ni nakon
preispitivanja nisi zadovoljan/na ocjenom, imaš pravo polagati ispit pred povjerenstvom.
 – Za učenike koji zbog kroničnih bolesti i drugih zdravstvenih problema ne mogu polaziti nastavu, škola mora organizirati nastavu u kući i omogućiti im polaganje predmetnog ili razrednog ispita.
 – Ako iz opravdanih razloga nisi mogao/la pohađati nastavu i dobiti ocjenu iz jednog ili više predmeta, imaš pravo polagati predmetni ili razredni ispit.
 – Ako zbog zdravstvenih razloga ne možeš sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to štetilo tvome zdravlju, možeš se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima.

Ako postižeš iznimno dobre rezultate, u školi kao nagradu možeš dobiti
usmenu ili pismenu pohvalu.
 – Ako ti je zbog povreda dužnosti i neispunjavanja obveza izrečena pedagoška mjera opomene, ukora, strogog ukora, opomene pred isključenje, odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka ili isključenja iz škole, ti i tvoji roditelji imate pravo žalbe na izrečenu mjeru. O žalbi na izrečenu pedagošku mjeru opomene odlučuje razredno vijeće, o žalbi na ukor odlučuje učiteljsko/nastavničko vijeće, a o žalbi na izrečenu mjeru strogog ukora, preseljenja u drugu školu, opomene pred isključenje i odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka, odlučuje ravnatelj. O žalbi na izrečenu mjeru isključenja iz škole odlučuje Ministarstvo

Prije upisa u srednju školu imaš pravo na profesionalno usmjeravanje i
savjetovanje o izboru budućeg zanimanja ili škole.
 – Tijekom srednje škole možeš dva puta ponavljati razred, a isti razred možeš ponavljati samo jednom.
 – Ako ideš u strukovnu školu i obavljaš praktičnu nastavu, imaš pravo na stanku, odmor i ne smiješ raditi od 20 sati navečer do šest sati ujutro. Ako si mlađi/a od 15 godina, ne smije te se opteretiti praktičnom nastavom i vježbama više od četiri sata dnevno, odnosno više od 20 sati tjedno.

ZA DJECU I MLADE!

UPOZNAJ NAS BOLJE!