Pravobranitelj za djecu

Moji suradnici

Maja Gabelica-Šupljika

Ivana Buljan

Sa mnom u Uredu rade moje dvije zamjenice:

Psihologinja Maja Gabelica-Šupljika i pravnica Ivana Buljan te 14 savjetnica i jedan savjetnik.

Većina ih radi u našem glavnom Uredu u Zagrebu, a po dvoje ih je u našim uredima u Splitu, Osijeku i Rijeci. 

za djecu i mlade!

UPOZNAJ NAS BOLJE!