MMS

Uloga članova MMS-a

Uloga članova MMS-aSavjetnici

Putem e-foruma i na sastancima (cijela grupa, regionalno, tematski)
članovi razmjenjuju mišljenja, međusobno i s predstavnicima Ureda, o pitanjima koja su aktualna Uredu pravobraniteljice za djecu u određenom trenutku (donošenje novih zakona, politika, priprema konferencija, javni istupi pravobraniteljice o pojedinim temama i pitanjima važnim za život mladih). Članovi prenose svoja iskustva i saznanja te predlažu promjene ili moguća rješenja problema.Suradnici

Predlažu teme za raspravu s pravobraniteljicom te predlažu aktivnosti
Ureda, sudjeluju u osmišljavanju i planiranju rada te prezentaciji savjetničkog tijela (MMS-a), zajedno s pravobraniteljicom predstavljanju inicijative i rad Ureda
pravobraniteljice za djecu, sudjeluju u osmišljavanju promotivnih i edukativnih
materijala o pravima djece i Uredu pravobraniteljice za djecu koji su namijenjeni djeci i mladima.Ambasadori

Vršnjacima u svojim sredinama (školi, gradu i sl.) prenose informacije o dječjim pravima i mogućnostima njihove zaštite, o postojanju i ulozi Ureda pravobranitelja za djecu te o postojanju i ulozi Mreže mladih savjetnika. Oni razgovaraju sa svojim vršnjacima i pravobraniteljici prenose i njihova razmišljanja. Osim toga, oni vršnjake potiču da se jave članovima MMS-a i pravobraniteljici s prijedlozima o tome koja pitanja i problemi mladih zaslužuju veću pozornost i aktivnost odraslih, kakvu vrstu podrške mladi očekuju i žele od odraslih te u kojim područjima djeca žele i sama biti aktivnija.

Sve za djecu i mlade

AZANAS