upoznaj svoja prava

Na rad

Imaš pravo zaposliti se kad napuniš 15 godina, pod uvjetom da si završio/la obvezno osnovno obrazovanje, a poslodavac kod kojeg radiš dužan ti je pružiti posebnu zaštitu na radu.

Budući da u toj dobi još nemaš dovoljno iskustva za obavljanje pojedinih poslova, a ni razvijenu svijest o mogućim opasnostima vezanim uz to, poslodavac te ne smije angažirati na poslovima kojima bi bila ugrožena tvoja sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj.
 – Poslodavac kod kojega radiš ne smije tražiti od tebe da radiš duže od osam sati dnevno ni duže od 40 sati tjedno. Imaš pravo na dnevni odmor (stanku) i pravo na tjedni odmor, ne kraći od 48 sati.
 – Noću smiješ raditi samo iznimno, a ni tada ne više od osam sati u razdoblju od 24 sata.
 – Ako poslodavac ne poštuje tvoja prava, trebao bi ga prijaviti inspekciji rada i tako se zaštititi.

Ako redovito pohađaš srednju školu i želiš raditi, imaš pravo obratiti se omladinskom servisu, kao posredniku pri zapošljavanju i tako potražiti posao. Raditi smiješ samo  u vrijeme školskih praznika i to samo na poslovima koji nisu ugrožavajući za tvoju sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj.
 – Poslodavac ti ne smije naložiti da radiš više od osam sati dnevno i više od 40 sati tjedno, niti da radiš u večernjim satima (od 20 sati uvečer do šest ujutro). Poslodavac ti je dužan dati pravo na odmor (stanku) i pravo na tjedni odmor, ne kraći od 48 sati.
 – Ako si mlađi od 15 godina, poslodavac ti ne smije naložiti da radiš više od sedam sati dnevno i ne više od 35 sati tjedno.

Ako si mlađi od 15 godina (ili stariji, ali još pohađaš osnovno obrazovanje), a želiš  sudjelovati u snimanju filmova, pripremanju i izvođenju umjetničkih, scenskih ili drugih sličnih djela uz naplatu, imaš pravo to raditi, ali uz ispunjena dva uvjeta:
 – aktivnosti u kojima ćeš sudjelovati ne smiju ugrožavati tvoje zdravlje, sigurnost, ćudoređe, školovanje ili razvoj;
 – tvoji zakonski zastupnici (roditelji ili skrbnici) od inspektora rada prethodno trebaju dobiti odobrenje za tvoje sudjelovanje; inspektor rada primjerak odobrenja dostavlja i nadležnom centru za socijalnu skrb kako bi se vodilo računa o tebi i zaštiti tvojih prava.

ZA DJECU I MLADE!

UPOZNAJ NAS BOLJE!