upoznaj svoja prava

Kod udomitelja i u domu

Neka djeca, nažalost, nemaju roditelje ili su u obitelji bila zlostavljana i zanemarivana ili zbog teških materijalnih uvjeta ne mogu živjeti uz roditelje pa zato moraju biti smještena u udomiteljsku obitelj ili u dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Takav smještaj trebao bi biti privremen, sve dok se ne stvore uvjeti da se djeca vrate roditeljima, da odu živjeti kod drugih članova biološke obitelji ili da budu posvojena, ali može trajati i do njihova osamostaljenja - završetka srednje škole ili fakulteta.

U Hrvatskoj se provodi projekt kojim se nastoji što više djece smjestiti kod udomitelja, kako bi živjela u obiteljskim uvjetima te smanjiti broj djece u domovima. Ako živiš u udomiteljskoj obitelji, imaš jednaka prava kao djeca koja žive s roditeljima.

– Imaš pravo da te udomitelji čuvaju, odgajaju, brinu se o tvome zdravlju i školovanju.
– Ukoliko je to moguće i ako je u tvom interesu trebaš ostati u mjestu gdje si do tada živio/la.
– Imaš pravo sudjelovati u postupku donošenja odluke da ćeš živjeti u udomiteljskoj obitelji te o svemu biti informiran/a.
– Ako imaš brata i/ili sestru, bilo bi najbolje da budete u istoj udomiteljskoj obitelji.
– Prije nego što te smjeste u udomiteljsku obitelj trebali bi ti reći sve o njoj, a prije nego što odeš tamo živjeti, trebaš je upoznati te provesti u njoj kraće vrijeme.
– Imaš pravo viđati se sa svojim roditeljima i srodnicima, osim ako sud odluči da to nije dobro za tebe.
– Ako nemaš kontakte s roditeljima, imaš pravo, ako to želiš, saznati tko su ti roditelji ili srodnici i sve druge informacije koje se odnose na tvoje porijeklo.
– Ako si pripadnik/ca nacionalne manjine, imaš pravo na smještaj u udomiteljsku obitelj koja pripada istoj nacionalnoj manjini. Imaš pravo govoriti svojim jezikom, odijevati se u skladu sa svojom kulturom, običajima i religijom.
– U udomiteljskoj obitelji, uz prava, imaš i obveze u skladu sa svojom dobi.
– Imaš pravo na zaštitu od svakog oblika zlostavljanja ili izrabljivanja.
– Imaš pravo na privatnost, slobodno vrijeme, druženje i igru te na svoj džeparac.
– Najmanje tri puta godišnje trebaju te obići djelatnici centra za socijalnu skrb i imaš pravo znati ime i telefonski broj svog socijalnog radnika
– Imaš pravo znati da se odluka o tvom smještaju u udomiteljskoj obitelji redovito preispituje i trebaš u tome sudjelovati.
– Imaš pravo sudjelovati u izradi tvog „individualnog plana“, koji sastavljaju djelatnici centra, udomitelji i tvoji roditelji.
– Ako imaš probleme u udomiteljskoj obitelji javi se svom socijalnom radniku ili pravobraniteljici za djecu

Imaš pravo da te odgajatelji u domu čuvaju, odgajaju, brinu se o tvome zdravlju i školovanju.
 – Imaš pravo sudjelovati u postupku donošenja odluke o tvome smještaju u dom te biti o svemu informiran/a.
 – Prije nego te smjeste u dom trebaju ti omogućiti da vidiš ustanovu i upoznaš djelatnike i djecu u domu.
 – Imaš pravo sudjelovati u izradi tvog individualnog plana koji sastavljaju djelatnici doma, centra za socijalnu skrb i tvoji roditelji.
 – Trebaš ostati u mjestu ili barem blizu mjesta gdje si do tada živio/la, ako je moguće i ako je to u tvome interesu.
 – Ako imaš brata i/ili sestru bilo bi najbolje da budete u istom domu.
 – Imaš pravo viđati se sa svojim roditeljima i srodnicima, osim u slučajevima kad sud odluči da to nije dobro za tebe.
 – Ako nemaš kontakte s roditeljima iz nekog razloga, imaš pravo, ako to želiš, saznati tko su ti roditelji ili srodnici i druge informacije o tvome porijeklu.
 – Imaš pravo sa sobom u dom donijeti svoje osobne stvari.
 – Imaš pravo živjeti u domu u skladu sa svojom vjerom i kulturom.
 – Imaš pravo na zaštitu od svih oblika zlostavljanja ili izrabljivanja, a ako se netko prema tebi ponaša na način koji te uznemirava, imaš se pravo požaliti bilo kojem djelatniku doma i on ti je dužan pomoći.
 – Imaš pravo na privatnost, slobodno vrijeme, druženje i igru te na svoj džeparac.
 – U domu imaš prava i obveze sukladno Kućnom redu doma.
 – Imaš pravo sudjelovati u radu Vijeća djece u domu.
 – Najmanje dva puta godišnje trebaju te obići djelatnici centra za socijalnu skrb i imaš pravo znati ime i telefonski broj svog socijalnog radnika.
 – Imaš pravo znati da se odluka o tvom smještaju redovito preispituje i trebaš u tome sudjelovati.
 – Ako imaš probleme koje ne možeš riješiti u domu, javi se svome socijalnomradniku ili pravobraniteljici za djecu (mojglas@dijete.hr ).

ZA DJECU I MLADE!

UPOZNAJ NAS BOLJE!